Dugnaden på GSV-lageret 23.06.2019 er avlyst!

På grunn av ferie og St. Hans-helg er dugnaden til helgen avlyst. Neste dugnad blir dermed etter sommerferien – kommer tilbake med nye datoer.

Vedr. innkomne bestillinger, vil jeg sende deler så langt jeg rekker før jeg reiser på ferie til helgen. Resten må dessverre utsettes til ferieslutt. De som venter på deler som må bestilles fra SSK, vil ikke får tilsendt deler før etter min ferie. Jeg har ferie i 4 uker.

Deler kan selvfølgelig bestilles på mail / brev i hele ferieperioden som blir behandlet etter ferieslutt.

God ferie / sommer til alle Saab-entusiaster (og alle andre)!

Hilsen Lagerleder’n

Åpen dag på lageret, 30. September

Nå førstkommende søndag, 30.09, er det Åpen Dag på GSV-lageret.
Lageret er åpent for delesalg til medlemmene fra kl 10.00 fram mot kl 16, avhengig av frammøtet.
Vi serverer vafler og kaffe.
Velkommen til en hyggelig SAAB-dag!

Har tidligere nevnt at vi også ønsker dugnadshjelp til helgen (både lørdag og søndag) og at overnatting i klubblokalet er mulig. Foreløpig er det kun Joar Breivik som har meldt seg på fra lørdag, ca lunchtid – håper på flere deltakere lørdag, slik at Joar slipper å jobbe alene, da jeg ikke har anledning til å delta hele lørdagen. Ta kontakt på 913 55 101 dersom spørsmål om dette.

På dugnaden sist søndag (23.09) hadde vi igjen rekortframmøte av ivrige deltakere, hele 10 stykker. Gjengen gjorde en kjempejobb – stooor takk til dere alle!
Spesielt hyggelig er det å også ha kvinnelig deltakelse i ryddejobbingen, begge de siste dugnadsdagene. Dette er første gang i min GSV-historie og håper at flere av damene våre får lyst til å delta framover. Vi har tidligere også hatt damedeltakelse, da på den sosiale siden ved å gjøre dugnaden enda hyggeligere ved å servere oss vafler og kaffe.

Med vennlig hilsen

Arne Uno Leirset

Årets siste dugnad, og åpen dag på lageret.

SISTE DUGNAD på GSV-lageret søndag 23.09 fra kl 10.00 iht til planen!
Håper på godt oppmøte for å få gjennomført flest mulige gjøremål før vinteren. Praktiske hjelpemidler å ta med er hansker, hodelykt, gjerne litt verktøy og litt til lunchen.

NESTE HELG (30.09) er det ÅPEN DAG.
Vi har som nevnt tidligere mulighet til å overnatte i klubblokalet og har allerede mottatt info fra et par stykker som kommer lørdag og vil starte med dugnad lørdag ettermiddag / kveld og fortsette u…nder avviklingen av Åpen dag.

Til dugnaden i forbindelse med Åpen dag skal jeg ha hentet noen dekk-reoler som skal settes opp på Mesaninen. Vi har ca 70/80 fleger/hjul liggende utover gulvet som må flyttes før montering av reoler. Deretter skal felger sorteres og settes inn i reolene. I tillegg til felg-jobben skal vi jobbe videre med den evigvarende sorteringsjobben vår.

Overnattende må ta med alt av sengetøy og toalettsaker. Der er dusj, toalett og et lite kjøkken. I tillegg er det kafe på Jaren eller i Gran / Brandbu.
Dersom du ønsker å overnatte, gi meg info.

Vel møtt begge helgene – både for å jobbe og å kjøpe deler!

Hilsen

Arne Uno Leirset

Litt info fra Lagerleder’n

Først et par nyheter til medlemmene av GSV om deler:

FRONTRUTER
Vi har fått inn et nytt, men lite, parti med frontruter til 95 / 96, høye og lave….

TERMOSTAT TIL 2T
Svenska Saabklubben holder på å utvikle nye, delbare termostathus med 2 alternative termostater 71 og 83 grader. Vi skal ta inn disse over ferien og bestillinger kan allerede sendes meg, så får jeg en oversikt før bestilling til SSK.

SÅ OM FERIE
Jeg reiser på ferie den 18.07 og den varer til 12.08. Vil være bortreist det meste av tiden, dvs ingen utsending av deler fra min side i den perioden. Håper å kunne ekspedere bestillingene som kommer før jeg tar ferie.
Bestillinger kan sendes i ferieperioden, men svar på mail kan ikke påregnes.

Ønsker dere en fortsatt god sommer!

Hilsen

Arne Uno Leirset

Årets første dugnad

Førstkommende søndag 03.06 arrangeres årets første dugnad på GSV-lageret.
Anbefalt verktøy er hodelykt, hansker og niste.

Neste annonserte dugnad er 10.06 som kolliderer med Nasjonal Motordag. Vil derfor avlyse denne dugnaden og heller anbefale alle medlemmer å vise fram bilen sin på nærmeste Motordag-arrangement.

Dermed blir nå søndag eneste dugnad på denne siden av sommerferien.

Ønsker dermed velkommen til GSV-lageret på Jaren søndag 03.06 fra kl 10.00 fram mot kl 16 (avhenger av frammøtet).

Hilsen Lagerleder Uno

Saabtreff på Brustranda Sjøcamping i Lofoten

SAAB – TREFF I NORD
LOFOTEN !!
BRUSTRANDA SJØCAMPING.

Da vi i Nord arrangerte landstreff for Gammalsaabens Venner i 2004, la vi treffet til Lofoten, nærmere bestemt til Brustranda Sjøcamping. Lofoten hadde, og har et navn ute i verden. Det slo an. Det kom Saabeiere fra England, Finland, Sverige, Danmark, og til og med fra Norge. Det ble sagt at det til da var det det største Saabtreffet i antall biler, 64 i tallet, siden klubben ble stiftet i 1977. Værgudene var også med oss, 100% sol og varme.

På fjorårets treff på Hamarøy Fiskecamping, ble det ytret ønske om at neste års treff måtte legges til Lofoten, og til den lyse årstid.

Da blir det:

GAMMALSAABTREFF

BRUSTRANDA SJØCAMPING
15 – 17 JUNI 2018

Program

Fredag 15 juni

Ankomst /innsjekking.
Uformelt samvær i kroa.
Informasjon om morgendagen

Lørdag 16 juni

1030. Vi tar oss en felles kjøretur. Unstad er foreslått, Brettseilerenes paradis
Også andre steder er aktuelle. Forslag !
Etter kjøreturen er tiden til egen disp. Teste hverandres biler osv, prat, prat, prat.
1900. Felles middag i resturangen.
Her blir det mulighet til å formidle viktig og morsom informasjon om vår felles hobby, Gammalsaaben.
Vi holder det gående utover.

Søndag 17 juni

Hjemreise

 

 

Hver enkelt bestiller selv overnatting ved å ringe :
904 73 630 / 76 08 71 44, eller mail: booking@brustranda.no

Påmelding kr 100,- som betales ved innsjekk, ellers betaler den enkelte for seg,
hytte / teltplass og for bespisning.

Da vi ikke rakk å få med denne informasjonen i siste nummer av 9-posten, kommer
den nu pr mail.

Den sendes til 48 personer i Nordland, Troms og Finnmark, som er medlemmer i
GSV. Samt noen andre interesserte.

Også blir det lagt ut på Facebook på GSVs side.

Hvis det er noen som har deler de vil selge / bytte er det bare å ta med,
bagasjelokkloppis.

Påmelding innen 1 juni, skjer til:
Øyvind Helland : heloyv@online.no eller sms 950 60 387.
Håvard Kvernelv: havardik@online.no eller sms 905 24 014

VELKOMMEN TIL LOFOTEN !!

Nytt fra LMK 1-2018

  Nytt fra LMK 1/2018.

Nytt år og nye muligheter.

2017 var et år som vil bli husket for mye uro både internt og eksternt i LMK. Landsmøtet 2017 var preget av flere tunge saker. Den kanskje mest dominerende og omfattende saken var knyttet til at Styret i LMK valgte å si opp Samarbeidsavtalen med WaterCircles Norge 27. januar 2017 – lenge før avtalen normalt skulle løpe ut. LMK hadde vektige grunner for dette, og en særskilt bestemmelse i avtaleverket mellom WaterCircles Norge og LMK muliggjorde dette, da det hadde skjedd vesentlige endringer i selskapet både med hensyn til eierforhold og økonomi. Styret i LMK ønsket at Landsmøtet 2017 skulle få innsikt hva saken dreiet seg om, og resultatet ble 85 sider bestående av vedlegg/dokumentasjon, redegjørelse og juridiske vurderinger og anbefalinger foretatt på vegne av LMK fra et av landets mest profilerte advokatkontor.

Landsmøtet vedtok med et overveldende flertall å stille seg bak Styrets vurdering, og da det «lå i lufta» at et kommende juridisk etterspill ville komme, ble det gitt aksept for at betydelige og ikke p.t. kjente advokatkostnader kunne bli resultatet. En ikke uventet konflikt fulgte, men det hele endte i et forlik i juli 2017 hvor det ble enighet om at samarbeidet fortsatte ut 2017.

Det må derfor erkjennes at mye tid og ressurser i 2017 gikk med til nettopp denne forsikringssaken. Fremdeles er det forhold rundt samarbeidet som ikke er avklart, men samarbeidsperioden er over og LMK velger nå å se fremover!

 

Samarbeidet med IF er påbegynt – viktig at alle med LMK-forsikring flytter.

Midt oppe i alle tumultene rundt forsikring måtte Styret i LMK også tenke fremover. Det skulle komme dager også etter at samarbeidet med WaterCircles Norge var avsluttet. Det ble viktig å finne en stor og solid aktør, som på en fagmessig måte kunne håndtere og forstå den gruppen LMK representerer. Hensynet til LMKs medlemmer måtte veie tyngst samtidig som det måtte sikres en bærekraft i avtaleverket som gjør LMKs videre liv og virke mulig. IF ble derfor et naturlig valg, og alle signaler LMK har mottatt i etterkant av Landsmøtet har pekt på IF. Dette er kanskje ikke tilfeldig da LMK tidligere hadde et svært godt samarbeid med IF frem til overgangen med Tennant i 2005. Mange valgte den gang å bli igjen i IF, og i etterpåklokskapens tegn kan nok også LMK fastslå «at gresset ikke er grønnere på den andre siden av gjerdet». IF har siden bruddet i 2005 fortsatt utviklingen av kompetanse på veteran- og hobbykjøretøy, dette blant annet gjennom samarbeidet med Amcar.

Ekstra viktig nå blir at alle som fortsatt ønsker å slutte opp om LMK og LMK-Forsikringen nå sier opp sine forsikringer hos WaterCircles, slik at alle med tilknytning til LMK igjen kan samles under same fane og utvikle forsikringstilbudet i fellesskap. Det er viktig å huske på at Landsmøtet 2017, basert på fremlagt dokumentasjon, nærmest enstemmig ønsket LMK ut av samarbeidet med WaterCircles. Dette vedtaket bør nå klubbene følge opp slik at klubbenes medlemmer, som faktisk har søkt om en LMK-forsikring, også kan få muligheten til dette fra 2018. Alle forsikringstakerne, som står igjen i WaterCircles nå, har ingen LMK-forsikring lenger. Ekstra viktig blir det derfor at klubbene bistår LMK med å få ut denne informasjonen. Her bør også klubbene ha et selvstendig ansvar for at egne medlemmer får tilstrekkelig informasjon. LMK opplever daglig at den informasjonen vi publiserer ut til klubbene ikke kommer tilstrekkelig frem til enkeltmedlemmene.

LMK-Forsikringen er også blitt vesentlig forbedret gjennom den nye avtalen med IF fra 2018. IF har i tillegg til bedre vilkår, forenklet søknadsprosess, lavere egenandeler og bedre veihjelpstjeneste, også garantert at de vil gi lik pris på samtlige forsikringer uansett hva WaterCircles tilbyr. Dette gjelder også øvrige forsikringer som hus, hytte og bruksbil med mer.

Årsavgiften for 2018 kreves inn av forsikringsselskapene.

De fleste har fått med seg at årsavgiften nå kreves inn av forsikringsselskapene. Litt forvirrende kan det også være at den er omdøpt til trafikkforsikring, men det positive er at den kun kreves inn for det tidsrommet hvor kjøretøyet er registrert. For dem med flere kjøretøy med lite bruk, kan dette være en god mulighet til å spare noen kroner.

LMK vil samtidig påpeke viktigheten av at den enkelte forsikringstaker sjekker at selskapene ikke fakturerer for et avregistrert kjøretøy. LMK har mottatt en rekke henvendelser de siste dagene om at WaterCircles har fakturert trafikkforsikring også for avregistrerte kjøretøy. Det blir derfor ekstra viktig å følge godt med selv.

Trafikkforsikringsforeningen – høye dagmulter.

Vi har varslet om dette tidligere, men fra 1. mars blir det dyrt å eie et registrert kjøretøy uten gyldig trafikkforsikring. Myndighetenes offisielle tall rundt antallet kjøretøy i Norge på skilt uten gyldig forsikring er urovekkende høyt. Vi får håpe at mye av dette skyldes misforståelser og slurv, og med ny ordning vil nok mange forhold bli brakt i orden. Likevel er det greit å ta en gjennomgang før eventuelle inkassokrav måtte komme. Mange i vår bevegelse har flere kjøretøy, enkelte så mange at det blir lett å miste oversikten.

KNA og KNA-Klubbforsikring – offensiven stopper opp.

Mye er allerede skrevet omkring dette, og de fleste har nok også fått med seg LMKs generelle holdning til dette. Dette konseptet rammer LMK direkte både økonomisk og organisatorisk, og det faktum at samarbeidet også omhandler WaterCircles som forsikringsgiver gjør ikke forholdet enklere. Det kan likevel omtales som positivt at den siste tids fokus på dette problemet har gitt en merkbar motsatt effekt og heller styrket samholdet og lojaliteten innad i LMK. Offensiven fra KNA og WaterCircles kan dermed synes å ha blitt gjennomskuet, og mange stiller spørsmålstegn ved hva denne nye aktøren kan bidra med for veterankjøretøyene i Norge. Alt i alt bør dette være spørsmål om noe langt mer enn forsikring og noe provisjon til klubbene?

Beklageligvis har også KNA-saken fått ytterligere ringvirkninger da det fra eksternt hold ble stilt spørsmålstegn ved habiliteten til LMKs egen styreleder Bjørn G. Johannesen. Styreleder i LMK, Bjørn G. Johannesen, har derfor selv trukket seg fra sitt verv med virkning fra 01.01.2018.

Johannesen sitter p.t. som styreleder i Norsk Veteranvogn Klubb (NVK) samt i styret i eiendomsselskapet Tyrigrava. Tyrigrava er som kjent et sameie mellom NVK og KNA.

Styret beklager den uheldige situasjonen Bjørn G. Johannesen her ufrivillig har havnet i, men i likhet med Johannesen ser man de utfordringene ved et videre virke som ligger til grunn for hans beslutning om umiddelbar avgang fra styret i LMK.

 

LMK v. Styret vil likevel rette en stor takk til Bjørn G. Johannesen for hans innsats for LMK gjennom mange år. Nestleder Geir Iversen vil fungere som Styreleder frem til Landsmøtet 2018.

 

Strategikonferansen nærmer seg.

Det er med stor glede vi ser at 88 delegater er påmeldt Strategikonferansen i LMK kommende helg. Dette til tross for at LMK har meddelt at LMK-klubbene må bære egne kostnader til reise og opphold. Dette gir oss muligheten til å få et bredt og representativt utvalg av eier-klubber, med formål gode tanker og innspill. Konferansen skal være et sted hvor vi gir oss lov til å tenke nytt og i fellesskap forme fremtidens LMK.

Inntil da ønskes alle en riktig god helg!

 

Med vennlig hilsen

Stein Christian Husby

Generalsekretær LMK

Invitasjon til Saab-treff i Tyskland, Mai 2018

 

Vi har fått invitasjon til et Saab-treff i Tyskland 11-13. Mai 2018

 

Se vedlagt PDF for mere infomasjon

Invitation-summer-2018-Tyskland

Viktig informasjon om LMK-Forsikringen

IF blir ny samarbeidspartner for LMK-Forsikringen.

 

Mandag 2. oktober ble en samarbeidsavtale om LMK-Forsikringen mellom IF og LMK underskrevet.

 

Det har lenge vært etterspurt en avklaring på hvordan LMK-Forsikringen ville videreføres etter at samarbeidet med eksisterende partner, WaterCircles Norge, opphører ved nyttår. Sluttføringen av en ny avtale trakk ut i tid grunnet en nå tilbakelagt tvist mellom WaterCircles Norge og LMK omkring grunnlaget for LMKs oppsigelse, som ble avsluttet så sent som i sommer.

 

Fra nyttår 2018 vil gradvis WaterCircles ASA overta for IF AB som forsikringsgiver for alle med forsikringer i selskapet, og overgangen her er basert på tidspunktet for den enkeltes hovedforfall. LMK har gjennom hele samarbeidsperioden markedsført IFs tilknytning til WaterCircles i form av eierskap, solvenskapital og styredeltakelse, noe som opphørte etter et oppkjøp/salg i 2016. Dette var også bakgrunnen for at LMK gjorde bruk av en særbestemmelse, som gav anledning til opphør av avtalen før avtaleperiodens kontraktsfestede utløp.

 

LMK har derfor valgt å følge IF videre som forsikringsgiver, samarbeidspartner og økonomisk sikkerhet for LMK-Forsikringen. Priser og vilkår på samtlige produkter i dagens avtale også utover veteranporteføljen, vil bli videreført. LMK vil komme med ytterligere detaljer om hvordan det enkelte medlem kan videreføre sin LMK-Forsikring hos LMK og IF på en mest praktisk måte. Husk at en LMK-Forsikring er et unikt produkt, som kun forefinnes gjennom LMK og vår til enhver tid gjeldende samarbeidspartner.

 

LMK vil samtidig presisere at avtalen med WaterCircles løper ut året 2017, og vi henstiller derfor til full lojalitet ut avtaleperioden. Dette innebærer at nytegning og fornyelse fortsatt løper og praktiseres som tidligere.

Oppdatering om lageret – Dugnader avlyst

Dugnaden, 27.08:
Det var 2 deltakere, Torstein Forseth og Olav Orderdalen i tillegg til Lagerleder.
Arbeidsbenk er snekret og montert inkl en liten bakvegg på benken til å henge opp div verktøy. Vi har fått 1 stk «voksen» skrustikke til store utfordriinger av «Baker’n» og en mindre til «finmekanikk» av leder Ulf som begge skal monteres i benken. Dersom det er flere som ønsker å donere brukandes verktøy, har vi åpne armer?‍??‍♂️?.

Har vært litt liten interesse for dugnadene våre i år, unntatt forrige søndag, og avlyser derfor de 2 neste dugnadene, den 03.09 og 10.09.

Hilsen Lagerleder’n