Delebestilling

Om delebestillingen

Vennligst fyll ut skjema så nøyaktig som mulig, og les denne informasjonen.
Vennligst oppgi delenr i bestillingen! Dersom du mangler Delekatalog for din bil, kan den bestilles i Klubbshoppen.
Dersom du ikke har delenr, gi en utførlig beskrivelse av delen!

Rutiner for utsendelse av deler samt betaling av disse

Siden delelageret drives på dugnadsbasis (og at lagerleder også har noen gamle biler som tar sin tid), kan det i blant gå noe tid fra mottak av bestilling til leveranse av deler. Det er også slik at noen deler er raske å finne, mens andre kan letes etter en time uten å finne.

Dersom en nødssituasjon, informer gjerne om dette!

Etter at deler er sendt fra lageret, sendes faktura, normalt som e-post, siden de aller fleste bestillinger kommer den veien.

Det kommer porto / omk i tillegg til oppgitte priser. Vi må også ta forbehold om at oppgitt pris kan være endret, pga at ved nye innkjøp har ofte pris fra leverandør steget.

    Personinformasjon


    Bilinformasjon