9-posten

GSV sender ut medlemsblad til alle klubbens medlemmer fire ganger hvert år. Her det alltid mye interessant lesestoff for enhver entusiast. Styret kan informere klubbens medlemmer om siste nytt, en kan lese reportasjer fra klubbens siste turer og treff, og medlemmene kan sende inn annonser for kjøpes/selges. Det tidligere medlemsbladet Frihjulet har fått nytt navn; 9-POSTEN!

9-POSTEN avhenger av medlemmenes bidrag. Kanskje har du vært på treff, og vil skrive noen linjer om hvordan det var? Send gjerne med bilder om du har noen! Eller kanskje du har lyst til å presentere ditt siste bilkjøp, eller pågående bilprosjekt? Bruk fantasien, alle bidrag er velkomne.

Redaktør for 9-POSTEN er Christian Hetland.

Bidrag kan sendes til e-post redaktor@gsv.no