LMK

Om LMK

GSV er tilsluttet LMK. LMK står for Landsforeningen for Motorhistoriske Kjøretøy.

LMK er en ideell sammenslutning uten partipolitiske eller økonomiske bindinger og/eller interesser. LMK skal i en kulturbevarende ånd fremme samarbeid og enhetlig holdning i saker av motorhistorisk interesse. LMK skal fremme bevaring av, forståelse for, og kunnskap om motorhistoriske kjøretøy, med særlig vekt på kjøretøy som er 30 år og eldre. LMK eies av klubbene, og skal primært tilrettelegge forholdene for alle som har denne kulturbevarende hobbyen.

LMK sin forsikringsordning

LMK har en spesialtilpasset forsikringsordning som siden 1983 er utviklet til a gi den tryggeste dekning på vilkår/premier. Bare medlemmer av LMKs klubber kan få LMK Forsikring. Forsikring for dine motorhistoriske kjøretøy tegnes gjennom klubbens forsikringskomite.

Krav til kjøretøy:
Kjøretøyet må være 30 år eller eldre. Kjøretøyet skal ikke benyttes i ervervsmessig sammenheng (utleie, varetransport o.l.).

For Helforsikring bør kjøretøyet være mest mulig historisk korrekt restaurert, eller være i godt bevart original stand.

Tidstypiske endringer og bruks-slitasje/patina fra kjøretøyets driftsperiode kan godkjennes.

For Helforsikring, Ombygd/modifisert, Oppstilling eller Blivende klassiker kreves besiktigelse eller egenmelding med fotodokumentasjon for å sikre eier i tilfelle tap eller totalhavari.

En kombinasjon av skadebehandling, vilkår og pris skal gi ditt kjøretøy den sikreste dekningen som finnes på markedet. Skulle det verste skje med kjøretøyet ditt, vil hovedmålet vårt være å få det på veien igjen så fort som mulig.

Se forøvrig lmk.no for mer om forsikring.