Stefanie Margrethe Stein valgt til redaktør for 9-Posten.

Da 9-posten, Saabklubbens medlemsblad, søkte ny redaktør, hadde jeg lyst til å bidra. Jeg er glad i å skrive, og jeg elsker Saab. Jeg fikk interesse for Saab da jeg var seksten år gammel, av en god kompis som er vokst opp i et Saab-miljø. Jeg har  ikke fylt atten enda, men eier allerede tre Saaber, og for meg er de unike biler.
Jeg heter Stefanie Margrethe Stein, og jeg ønsker å fortsette det gode arbeidet som vår tidligere redaktør, Kjetil Urheim, har gjort. Jeg vil at 9-posten skal være like bra som før, og jeg takker for tilliten jeg har fått fra styret. 
Selv er jeg journalist i lokalavisa i Vestoppland, Oppland Arbeiderblad, samt at jeg også jobber på Montér i Gjøvik. Til høsten starter jeg som industrimekanikerlærling på Øveraasen, som leverer snøryddingsmaskiner til blant annet flyplasser. Jeg går også på skole. Og resten av tiden min bruker jeg på Saab – på å skru bil, i mitt lille verksted på Bøverbru.

Jeg gleder meg til å ta fatt på den store oppgaven. Dette blir så bra.

Har du noen tips til hva jeg bør skrive om? Send meg et tips da vel! 

Stefanie og V4en.

Styret i Saabklubben Gammalsaabens Venner har utnevnt Åse Kleveland til æresmedlem av GSV.

Styrets begrunnelse er at Åse har eid og kjørt samme SAAB Sonett V4 i 53 år, og har fremsnakket SAAB og veteranbil hobbyen på en fremragende måte. I artikkelen i Motor sier Åse at veteranbiler er kulturarv på høyt nivå. Leder Torill Sannes Hanøy var tilstede i Kongsvinger og overrakte diplom og plakett til Åse, når hun hentet Sonetten etter reparasjoner og oppussing.
Her er en link til Åses Facebook side. Link

Åse får plaketten av Torill.

Hvil i fred, Ulf Fjeldberg

Ein av Saabklubben Gammalsaabens Venners mest driftige og markante leiarar, Ulf Fjeldberg, har lagt frå seg Saab-nøklane for siste gang. Han gjekk bort onsdag 5. februar etter å ha vore sjuk i lengre tid.

Ulf kom inn i styret som tur- og treffansvarlig i 2014, og etter to år vart han vald som leiar i klubben. Han leia GSV i tre år, til 2019, då han måtte gi seg på grunn av sjukdom.

Ulf var ein entusiastisk og svært handlekraftig leiar, og hans innsats har betydd svært mykje for at GSV som bilklubb er i mykje betre forfatning, og har mykje breiare appell i dag, enn då han tok over.

Under hans leiing fekk klubben ny kraft og aktualitet – vi skifta namn, vi fekk ny logo, vi blei synlege i media, talet på medlemmer auka markant, kontakten med lokalavdelingane blei betre, vi fekk danske abonnentar på 9-Posten, vi fekk annonsørar i bladet, medlemsregisteret blei fornya og forenkla; lista er lang over det Ulf fekk gjennomført.

Vi takkar for den store innsatsen Ulf gjorde for klubben vår og for Saab-kulturen. Tankane våre går til Sølvi og barna Bente og Ove. Vi lyser fred over Ulfs minne.

/Torill, Uno, Håvard, Bjørn og Kjetil

Gravferda finn stad fredag 14. februar kl. 13.00 i Notodden kapell (Henrik Wergelands gate 13).