Landsteff 2024 i Trondheim

Velkommen til årets Landstreff på Storsand Gård Camping 28.-30. juni 2024.

Link til Påmelding

Storsand gård camping ligger idyllisk til ved Trondheimsfjorden midt mellom Værnes flyplass og Trondheim. Plassen en flott ferieperle med gode bademuligheter og er brukt til ulike samlinger både for bil-interesserte og andre foreninger. Ønsker du å tilbringe noen dager i tillegg til treffet er det en flott base for å utforske ulike trønderske severdigheter.
Program:
Fredag 28 juni.
Fra 12.00 Rigging grillområde og ankomst ut over dagen.
Fra 18.00 Grilling og sosialt samvær. Medbring egen mat og drikke.
Lørdag 29. juni.
10.00-11.00 Årsmøte med medlemsmøte GSV.
11.30 Familieløp. Vi stopper og spiser lunsj i løpet av turen.
16.00 Utstilling og baklukesalg. GSV sin Klubbshop har stand.
19.00 Festmiddag. Bestilles sammen med påmelding til arrangementet.
Etter middag fortsetter sosialt samvær ved campingen.
Søndag 30. juni.
Hyggelig Saabprat før hjemreise.

Booking:
Hytter finnes i 5 ulike kategorier samt store areal for camping og telt. For de som vil ha det lille ekstra finnes leiligheter til leie i hovedhuset. Overnatting bookes selv av den enkelte. Du kan gjøre det direkte på deres nettside https://storsandcamping.no/ eller via mail: janne@storsandcamping.no eller telefon: 73976360. Oppgi at du skal på GSVs landstreff. Vi har fått reservert et stort antall hytter tom 15 april. Vi har ingen spesiell avtale med hotell, men for den som måtte ønske dette finnes mange alternativer både i retning Trondheim og ved Værnes.
Påmelding og betaling for treff samt festmiddag foregår på GSV sine nettsider. Kontakt eventuelt tur- og treffansvarlig Bjørn på turtreff@gsv.no om du har utfordring med elektronisk påmelding. Arrangør oppfordrer til å melde seg på i god tid samt å sikre seg overnatting.
Turen er halve opplevelsen. Kjøre sammen med flere til treffet? Sjekk GSV sin Facebookside. Det er f.eks. planlagt en tur forbi Røros med overnatting ved Femunden for reisende fra Osloområdet på vei til landstreffet.
GSV gjør oppmerksom på at hvis du må melde deg av treffet, eller treffet blir avlyst, vil ikke Saabklubben Gammalsaabens Venner dekke utgifter du eventuelt har lagt ut for, her må du bruke egen reiseforsikring. Saabklubben Gammalsaabens Venner vil ved avlysning tilbakebetale treffavgift til deltagerne.VisningVis i offentlig katalogFremhevSkjultInformasjon om deltakerFornavn og etternavn på deltaker blir alltid registrert. Epost og poststed på bestiller blir alltid registrert. Om man har behov for ytterligere informasjon om deltakeren kan en aktivere det here-postIkke synligMobilIkke synligTelefonIkke synligPostadresseIkke synligFødtIkke synligKjønnIkke synligDeltakerbevisepost malPåmelding – DeltakerbillettBetalingsalternativerMobil/Kort betalingFaktura betalingFaktura innstillingerBankkonto1920 DriftskontoUtbetalingskonto direkte bet.Utbetales etter arrangementFakturaansvarligProsjektLandstreffAntall dager til forfall14Tidligste fakturaforfall Automatisk bokfør faktura etter påmeldingFakturamalStandard fakturamal påmelding – online bet.Sist endretBjørn Palerud – 13.03.2024 14:17:30

Tilleggsfunksjoner

LMK Kjøretøyhistorisk Konferanse 2024

Tegning av Eldar Vågan.
På konferansen deltok LMKs svenske søsterorganisasjon som fortalte om det internasjonale samarbeidet. De har også vært tungt involvert i debatten rundt det nye EU-ELV direktivet – så vi fikk et innblikk i svenske tilstander.
Kulturminnefondet har siden 2002 gitt støtte til private eiere av kulturminner. Siden 2020 har fondet hatt et prøveordning med støtte til «Rullende og bevegelige kulturminner». Kulturminnefondet satte oss inn i ordningen og fortelle hvorfor den er så viktig.
Drivkraft Norge eller «Norsk Petroleumsinstitutt» som det før het, gav oss en innføring om den økte etanol tilsetningen i bensinen fra E5 til E10. Drivkraft Norge representerer de største drivstoff og stasjons – leverandørene i Norge.
Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) gav oss en status på dagens kjøretøypark og det dukket opp litt spennende statistikk fra «gamledager?»
Saabentusiaster på konferansen, Hans Fredrik Larsen, Bjørn Palerud, konferansier Petter Schjerven og leder i GSV Gustav Bjørlo

Fra Saabklubben Gammalsaabens Venner deltok Gustav Bjørlo, Bjørn Palerud og Hans Fredrik Larsen. Hans Fredrik var påmeldt fra en annen klubb, men er fortsatt en Saab entusiast.

Det var et interessant program, der veidirektør Ingerid Dahl Hovland åpnet konferansen og hilste fra Vegvesenet. Første faglige innledning var ved direktør Simen Bjørge fra Kulturminnefondet, og de har opprettet en avdeling som vurderer søknader om tilskudd til renovering av rullende kulturminner. Bil restaurering har fått tilskudd, men S Bjørgen oppfordret til å søke på delprosjekter, F.eks. tilvirkning av deler, lakkeringsjobb ol. Tilskuddet, hvis det blir godkjent utbetales etter at prosjektet er ferdig og sluttrapport er innsendt. Antall søknader om tilskudd til rullende kulturminner fra Kulturminnefondet har gått ned de siste årene, så oppfordringen var å søke. Link til søknadskjema
Drivkraft Norge, som organiserer selskaper som selger drivstoff og energi i Norge informerte adm.dir. Kristin Bremer Nebben om regelverket for innblanding av etanol i drivstoff. Spesielt om 95 E05 og 95 E10, men også om at 98 E05 faktisk ikke inneholder etanol tilsetting. Og at den eneste måte å være sikker på at 98 forblir i salg, er å holde volumet på salg oppe.
Svenske Motorhistoriska Riksförbundet (MHRF) gjestet konferansen og holdt innlegg om det internasjonale samarbeidet spesielt i Fédérasjon Internatinale des VéhiculesAnciens (FIVA), spesielt temaene rundt EU_ELV direktivet.
Opplysningsådet for veitrafikken (OFV) v generalsekretær Øyvind Solberg Thorsen viste interessante statistikker om kjøretøy fra 50 tallet og frem til i dag. LMKs generalsekretær Stein Christian Huseby, orienterte om LMKs arbeid med drivstoff problematikken og historiske kjøretøy.
Konferansen ble ledet på en utmerket måte av Petter Schjerven og underholdningen sørget GSV medlem Eldar Vågan for, han har forøvrig tegnet konferanse plakaten og tegningen de forskjellige innlederne fikk som gave av LMK.

Ved enden av veien, med ELV-direktivet i bagasjen

Artikkel fra LMK

Publisert av Jørgen Bogen den 02.02.24.

  • En av høringene i EU som har hatt størst fokus for oss med interesse for historiske kjøretøy [HV] i 2023, er revisjonen av skrotningsdirektivet, også kjent som «End of Life».

I Sverige har man gjennom flere år hatt betydelige problemer med nasjonal misforståelse av reglene, og man måtte faktisk gå helt til høyesterett for å få rettslig bekreftelse på at miljøavdelingen tolket reglene for strengt. For ordens skyld har disse problemene i hovedsak vært begrenset til Sverige, mens de øvrige EU-landene har fulgt reglene rolig siden år 2000.

FIVAs Legislation Commission har sendt et brev til EU med våre anbefalinger for den pågående høringen om revisjon av «End of Life»-direktivet (direktiv 2000/53/EF og endringsforslag: COM/2023/451). Vi har hatt en god dialog med ansvarlig for revisjonen i EU, inkludert et lengre møte med ham i tre-mannsformat, som adresserte spesifikke bekymringer knyttet til 3. land.

I FIVA har vi presentert ni vesentlige endringer som vil sikre vår hobby bedre og styrke de underliggende formålene med direktivet. Formålet med direktivet er primært å beskytte miljøet mot skade fra væsker i kasserte kjøretøyer og sikre gjenvinning av materialer til produksjon av nye kjøretøyer.

Vi anbefaler først og fremst at direktivet forblir som et direktiv i stedet for å bli en forordning, for å sikre muligheten for nasjonale tilpasninger som samsvarer med lokale regler. Vi anbefaler å ekskludere historiske kjøretøyer fra direktivet og tillate lagring og handel med både kjøretøyer og reservedeler på tvers av grenser. Deler av historiske kjøretøyer er ikke vanlig avfall, men viktige for restaurering. Vi ønsker også anerkjennelse av historiske kjøretøyer ved å inkorporere den allerede anerkjente definisjonen av historiske kjøretøyer i to andre direktiver. Vi ønsker at den nåværende proporsjonaliteten mellom kjøretøyverdi og grensen for reparasjon fjernes for historiske kjøretøyer.

Høringsperioden er nå avsluttet, og vi venter på etterfølgende aktiviteter i EU. Alt tyder på at den endelige beslutningen om å vedta det endelige forslaget vil utsettes til det nye parlamentet er på plass mot slutten av 2024.

Vi håper at alle vil hjelpe oss med å beskytte vår felles lidenskap ved å spre og forklare våre anbefalinger til lokale politikere og påvirkere i alle EU-landene. EU-beslutninger baserer seg i stor grad på at lokale politikere gir sin stemme.

Hvis man frykter at ens kjære VW Derby fra 1977 ender opp i skrotpressen, er det mest logiske å holde den registrert, siden man ikke skroter biler som er lovlige på veiene. Hvis skiltene er fjernet, kan man sørge for at kjøretøyet har blitt tømt for væsker, oppbevares under tak og på fast underlag for å unngå klager fra naboer. Myndighetene har rett til å kreve fjerning av kasserte kjøretøyer på en miljøvennlig måte hvis man fyller hagen med dem.

I grunn er det også sunn fornuft å ikke la kjøretøyene forfalle mer enn nødvendig før man finner tid til å restaurere dem igjen.

Hvis man frykter at ens kjære Suzuki Alto fra 1996 ender opp i skrot, kan man gjøre nøyaktig det samme som med Derby’en. Ved å oppføre seg fornuftig og ansvarlig, uten å forstyrre omgivelsene, er det ingen fare for noen eller noe.

For øvrig har skrotningsdirektivet aldri omfattet motorsykler, motorbåter eller landbrukskjøretøyer, men det er en viss sannsynlighet for at det kan endre seg i fremtiden.

Med vennlig hilsen,

Lars Genild

Visepresident i FIVA – Legislation Commision (FIVA lovkomitee)

Styremedlem i Motorhistorisk Samråd (Danmark)

Samarbeidet mellom LMK og AMCAR har opphørt

Artikkel fra LMK

LMK finner det riktig at kjøretøymiljøet i Norge blir underrettet om at AMCAR valgte å si opp alt formalisert samarbeid med LMK allerede fra nyttår 2023. Mange har nok merket seg at AMCAR og LMK i senere tid har inntatt forskjellig ståsted i flere bilpolitiske saker, som har vært fremtredende i nyhetsbildet. Dette særlig knyttet til håndteringen av drivstoffpolitikk og EUs pågående prosess om avfallshåndtering gjennom «End of Life-direktivet» (ELV).

LMK ser verdien av et bredt samarbeid der hvor dette er mulig, og vi forsøkte lenge å finne mulige formaliserte samarbeidsformer der hvor AMCAR og LMK har felles interesser. Beklageligvis har ikke henvendelsen fra LMK til AMCAR blitt besvart. Dette finner LMK leit, men forskjellen i strukturen og finansieringen av de to organisasjonene bidrar til en økonomisk betinget konkurranse om klubber og medlemsfordeler. Et ikke-økonomisk samarbeid vil lett skape utfordringer da miljøet tallmessig er begrenset, og medlemsmassen i stor grad er på vandring mellom organisasjonene.

Det ligger ingen dramatikk i dette, og vi håper at kjøretøymiljøet på lokalt plan evner å samarbeide både om treff og aktiviteter til tross for at hovedorganisasjonene har valgt å skille lag.

LMK velger å fokusere på motorhistorie og kulturarv, noe som betinger at vi må sette grenser rundt alder og originalitet i dagens politiske situasjon. LMK finner det viktig at vi styrker vår kulturbevarende profil, som er i tråd med det mandatet organisasjonen har fått fra våre 154 medlemsklubber. I omstillingen til det grønne skiftet står bilhobbyen og fossile kjøretøyer overfor betydelige vanskeligheter, og grensesettingen mellom hobby og kulturarv blir stadig viktigere dersom vi skal sikre retten til fortsatt bruk av veterankjøretøy.

LMK, som norsk representant for den verdensomspennende veterankjøretøyorganisasjonen FIVA, velger å følge retningslinjer og politisk ståsted i tråd med det miljøet som driver lobbyarbeid direkte inn i EU.

Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber (LMK) opplyser medlemsklubbene om arbeidet med EUs forslag til direktiv kalt «End of Life»

Bevaringsverdige SAABer utenfor GSV sitt delelager på Jaren.

-Det har oppstått en del debatt på sosiale medier og ellers om EUs direktiv-forslag om håndtering av utrangerte kjøretøy, det såkalte End of life direktivet, sier leder av GSV Gustav Bjørlo.
-LMK har jobbet mye med denne saken i mange år, og har nå sendt ut til medlemsklubbene en grundig info om dette, fortsetter Gustav. Vi linker den inn her slik at alle medlemmer kan lese seg opp på saken, avslutter han.

Link til LMK artikelen.

Stein Christian Huseby, generalsekretær i LMK. Foto: LMK.

I lys av debatten nevnt ovenfor tar vi også med en artikkel om hva LMK står for og jobber med
Link til : Hva er LMK og hvem jobber vi for?

Bli klar til høst og vinter

Denne er på tilbud nå, så langt lageret rekker. Lue som passer små og store og ikke minst husk isskrape.

Saabklubben Gammalsaabesns Venner deltok på LMK landsmøte

Tur og treff ansvarlig Bjørn Palerud og leder Gustav Bjørlo representerte GSV på LMK landsmøte.

LMK landsmøte 2023

Landsmøte til LMK ble avholdt på Scandic air Hotell på Gardermoen 24.-26. mars 2023. Det var leder Gustav Bjørlo og Tur og treff ansvarlig Bjørn Palerud som representerte GSV.
På grunn av pandemien har LMK vært litt i utakt med avholdelse av landsmøte. Forrige landsmøte var høsten 2021 og da ble det vedtatt av LMK skulle gå over til landsmøte annet hvert år. Og for å komme i rute med landsmøter i mars ble landsmøte 2023 avholdt etter ett og et halvt år. I mellomåret skal det avholdes strategikonferanser.


Styret i LMK hadde utvidet programmet ifb. med landsmøte til å vare en hel helg. Det startet med tre innledninger få fredag kveld.
Nestleder i styret innledet om arbeidet til Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA) som er den internasjonale organisasjonen for beskyttelse, bevaring og markedsføring av historiske kjøretøy.
En kjenning av GSV Tor Ivar Volla innledet om Oslo Kulturarvnettverk der han er LMK sin representant. Kulturarvnettverket skal utvides etter hvert og først ut en tidligere Østfold.
Styremedlem Anne Berit Pedersen fortalte om ungdomssatsingen Haugaland Veteranvognklubb.

Lørdag var det ordinært årsmøte.
Søndag var det gruppearbeid på temaene StyreWeb og og komunikasjonsformer for LMK og klubbene.

Les mer om LMK landsmøte her

Påmeldingen til landstreffet 2023 i Halden er åpnet

Fredriksten Hotell

Velkommen til landstreff på Fredriksten hotell i Halden 26.-28. mai 2023.

Fredriksten Hotell ligger i fantastiske omgivelser på historiske Fredriksten festning i Halden. Hotellet ligger høyt hevet over Halden sentrum – som likevel bare er en liten spasertur unna. 

Enten du ønsker å overnatte i flotte, historiske omgivelser, eller å ha en særpreget arena for ditt møte eller konferanse, er Fredriksten et godt valg.

Etter full rehabilitering i 2014 har hotellet 57 helt nye rom og fellesarealer.
Vi har dobbeltrom/enkeltrom standard og superior, 2 herlige suiter, 2 familierom og 6 flersengsrom.
Alle rom har selvsagt bad og gratis trådløst nettverk.

Den historiske rammen på Fredriksten gir inspirasjon for veien videre, for her er det i århundrer blitt utkjempet viktige slag, og sluttført harde forhandlinger.

Link til påmelding under Treff fanen.

Matrikkelen oppdatert

Etter mer enn 150 oppdateringsmeldinger fra dere, medlemmene så er nå nye versjoner av listene lagt ut.

Det finnes i tre versjoner her LES MATRIKKEL , sortert etter navn, bilmodell eller poststed.

Listene er kun tilgjengelig for betalende medlemmer og er derfor passord beskyttet. Passordet for å se listene vil stå i neste nummer av 9Posten, eller kan fås ved å benytte KONTAKT OSS skjemaet og send melding til matrikkelfører, medlemsansvarlig, formann eller webmaster.

Årets siste dugnad på GSV lageret på Jaren 25. eptember.

Dugnad på GSV-lageret søndag 25.09 Vi starter kl 10.00 og jobber fram mot kl 16. Dette er høstens siste dugnad. Vi har en del vi må rydde vekk før vi kan ta imot biler til vinterlagring. Noe demontering, for å redusere plassbehov, vil også være fint å få gjennomført. Praktiske hjelpemidler er som tidligere: Hansker, lomme-/hodelykt og litt niste. Vi selger også deler i løpet av dugnaden. Gi gjerne en tilbakemelding at du kommer! Velkommen!

Velkommen til Åpen dag søndag 18. september 2022

Sted: GSV-lageret, Gjefsenmyrvegen 11, 2770 jaren

Tid: Klokka 10.00 à 16.00

Delesalg etter selvplukkmetoden med veiledning v/ behov. Og selvsagt litt Saab-prat!

Ikke alle kroker er like godt belyst, så lomme-/hodelykt er praktisk redskap. Det vil finnes en Lagerkatalog til hjelp med hvor deler finnes (den kan ikke garanteres helt ajour).

Hobbyverkstedet vårt er også åpent for bruk. Løftebukk, av/på-monteringsmaskinen for dekk, samt andre hjelpemidler er tilgjengelig (løftebukken vil være opptatt del av Åpen dag). Vi har dessverre ikke verktøy i tommedimensjon.
Regler for bruk av verkstedet er lagt ut på FB-siden vår, vil straks bli å finne på gsv.no under meny Delelager og vil være oppslått i verkstedet.

Velkommen! Spørsmål: Ring 913 55 101

Hilsen Lagerleder’n

Løftebukken i hobby verkstedet, dekkomleggings maskin, verktøybenk og kompressor er også på plass.

Vervekampanje 01.07. 2022. til 01.12.2022. Målet er 1000 medlemmer.

SAAB Klubben Gammalsaabens Venner arrangerer vervekampanje i perioden 01.07.22 – 01.12.22.

Med målsetting om å nå 1000 betalende medlemmer i SAAB Klubben Gammalsaabens Venner , en milepel for klubben.

Kan vi klare det i det året vi fylle 45 år?

Nye datoer for dugnad og åpen dag

Vårens dugnad og åpen dag måtte flyttes en uke fram i tid, da åpen dag kolliderte med Oslo-alibiets arrangement.
Nye datoer er: Dugnad 14. April og Åpen dag 21. April

Åpen Dag på GSV lageret

Høstens Åpen Dag blir søndag1. oktober kl 10 fram mot kl 16 (avhenger av frammøte). Her blir det selvbetjening med veiledning som vanlig. Vi håper å få inn nye deler fra SSK for å fylle opp deler som er utsolgt i løpet av vår / sommer. Priser kan dermed bli justert i forhold til prislisten i siste 9-Posten.

Last ned Lagerkatalogen og se hva vi har og hvor det finnes. Denne viser kun deler vi har oversikt over – det finnes hundrevis av andre deler du kan gå på skattejakt etter.

Ikke alle kroker er like godt opplyst, så en hode-/ eller lommelykt er praktisk.

Velkommen til et hyggelig treff på lageret!

Hilsen Arne Uno Leirset

Bli klar til høst og vinter

Skaff dere reflexvest til barna, ungdommen, deg selv eller rett og slett barnebarna.

Denne er på tilbud nå, så langt lageret rekker.

Lue som passer små og store og ikke minst husk is skrape.