Laster kart ....

Dato / tid
01/07/2022 - 03/07/2022
Hele dagen

Sted
Sandviken Camping

Kategorier


Norsk Veteran Campings Hovedtreff 2022 arrangeres på Sandviken Camping Austbygdeveien 111 3650 Tinn Austbygd.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I
NORSK VETERAN CAMPING
Tid: 02. juli 2022 kl. 16:00 ifm årstreff 01. – 03.07.2022.
Sted: Sandviken Camping Austbygdeveien 111 3650 Tinn Austbygd.
Husk: innsjekk i resepsjonen hvor man oppgir at man er på NVC treff.
Klubben har egen VIPPS konto som man kan benytte ved kjøp av lodd samt egendel kr 150,- for
overnatting per natt under treffet (01-03.07). Oppgjør for andre dager gjøres direkte til
campingplassen. I år ber vi om at alle tar med seg gjenstander som skal brukes som premier ifm
loddsalget. Har du ikke VIPPS: vennligst ha med kontanter i forskjellige valører så man kan betale
nøyaktige beløp.
Agenda for årsmøtet:
1. Årsberetning.
2. Regnskap 2021.
3. Budsjettforslag 2022.
4. Eventuelt, herunder eventuelt innkomne forslag (må være styreleder i hende innen 14.06).
5. Valg.
Styret har i årsperioden bestått av:
Leder: Gordon Doull (på valg).
Nestleder: Ragnhild Vassbakke (ikke på valg).
Kasserer: Roar S. Marthinsen (ikke på valg).
Styremedlem 1: Thor-Erik Tustervatn (ikke på valg).
Styremedlem 2: Tove Jørgensen (på valg).
Valgkomitéen melder dette:
Gordon ønsker avløsning som styreleder.
Sissel Laursen stiller som kandidat til vervet som styreleder.
Tove Jørgensen har sagt seg villig til gjenvalg.
Revisor velges for 1 år av gangen og har i årsperioden vært Kjell Stenseth; han har sagt seg villig til
gjenvalg.
Valgkomitéen velges for 1 år av gangen og har i årsperioden bestått av Lena Sørstad Stenseth og Ole
Martinsen. Begge har sagt seg villige til gjenval