Saabklubben Gammalsaabesns Venner deltok på LMK landsmøte

Tur og treff ansvarlig Bjørn Palerud og leder Gustav Bjørlo representerte GSV på LMK landsmøte.

LMK landsmøte 2023

Landsmøte til LMK ble avholdt på Scandic air Hotell på Gardermoen 24.-26. mars 2023. Det var leder Gustav Bjørlo og Tur og treff ansvarlig Bjørn Palerud som representerte GSV.
På grunn av pandemien har LMK vært litt i utakt med avholdelse av landsmøte. Forrige landsmøte var høsten 2021 og da ble det vedtatt av LMK skulle gå over til landsmøte annet hvert år. Og for å komme i rute med landsmøter i mars ble landsmøte 2023 avholdt etter ett og et halvt år. I mellomåret skal det avholdes strategikonferanser.


Styret i LMK hadde utvidet programmet ifb. med landsmøte til å vare en hel helg. Det startet med tre innledninger få fredag kveld.
Nestleder i styret innledet om arbeidet til Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA) som er den internasjonale organisasjonen for beskyttelse, bevaring og markedsføring av historiske kjøretøy.
En kjenning av GSV Tor Ivar Volla innledet om Oslo Kulturarvnettverk der han er LMK sin representant. Kulturarvnettverket skal utvides etter hvert og først ut en tidligere Østfold.
Styremedlem Anne Berit Pedersen fortalte om ungdomssatsingen Haugaland Veteranvognklubb.

Lørdag var det ordinært årsmøte.
Søndag var det gruppearbeid på temaene StyreWeb og og komunikasjonsformer for LMK og klubbene.

Les mer om LMK landsmøte her