Endre matrikkel

Om matrikkelen

Oppdatering av matrikkeldatabasen foregår kontinuerlig, og vi ber derfor om at både nye og eksisterende medlemmer hjelper oss å holde denne oppdatert.

Bruk skjemaet under for å melde inn endringer i kontaktopplysninger eller bilsamling. Felter merket med rød stjerne er obligatoriske. Andre opplysninger er kun nødvendig om de er endret.

Om dere har hatt biler som skal strykes fra matrikkelen, kan dette opplyses om i eget felt under.

    Personinformasjon

    Om dere har ny informasjon om bilen i matrikkelen eller har bil/biler som skal strykes kan dette opplyses om i feltet: Endring

    Informasjon bil 1
    Informasjon bil 2