Page 1 of 1

Omregistreringsavgift avregistrert bil/delebil

Posted: 09 Mar 2016, 08:43
by Sigge
Hei.

Har akkurat inngått avtale om kjøp av en prosjektbil/delebil. Skiltene er levert inn. Det jeg lurer på er om man må betale omregistreringsavgift ved eierskifte når skiltene er levert inn? Har forsøkt å finne ut av dette på SVVs sider, men finner ingen ting. Har sendt dem en forespørsel, men tenkte kanskje noen her satt på fasiten. Etter loven så kan det se ut til at man ikke skal betale før bilen registreres igjen.

§ 1.Avgiftsplikten
Avgiftsplikten oppstår ved omregistrering av motorvogner og tilhengere på ny eier når:

a. registrert motorvogn registreres på ny eier eller

b. avregistrert motorvogn registreres igjen på ny eier.

Med eier forstås i denne forskrift den registrerte eier eller medeier ifølge motorvognregisteret.

0 Endret ved forskrift 10 des 2002 nr. 1635 (i kraft 1 jan 2003).

Re: Omregistreringsavgift avregistrert bil/delebil

Posted: 09 Mar 2016, 09:20
by endeligsaab
Mener du har rett når du sier at omregistreringsavgift først betales når du skal ha skiltene.
Du vil ikke få noe vognkort e.l nå.
Jeg pleier bare å sjekke at bilen er registrert på meg på SVV, "mine sider"->"mine kjøretøy", dette kun for å sjekke at selger har levert inn salgsmelding.

Re: Omregistreringsavgift avregistrert bil/delebil

Posted: 09 Mar 2016, 09:47
by Tore T
Jepp, det stemmer, ingen betaling før du skal ha på skilter :)

Re: Omregistreringsavgift avregistrert bil/delebil

Posted: 11 Mar 2016, 17:51
by Yngve Knutsen
Hvis salgs melding er levert BT så trenger du uansett ikke å betale omregistrering.
Jeg flyttet 2 motorsykler over til onklen min i 2005-6 så at ikke skattevesenet skulle få tak i dem. Der stod de i BTsitt register i mange år "uregistrerte" i onkelen min sitt navn.
Det kuule var jo at når jeg kunne få dem tilbake etter en 5 års tid, så slapp pina dø jeg også å betale omregistreringsavgift når salgs melding blei sent inn fra onkelen min og til mitt navn. Grunnen til det var fordi det ikke hadde vært skilt på dem da han stod som eier og jeg var forrige eier av dem.
Så da var det bare å betale årsavgiften og nytt skilt så kom vognkortet i posten.
Kuult :)