Side 1 av 1

Vinterlagring av bil

Lagt inn: 29 aug 2014, 07:23
av Uno
Vi har ledige plasser for vinterlagring av bil i låve på Gran, Hadeland.
Pris vinterlagring fra høst til mai, kr 2.000,-
Helårslagring kr 2.500,-

Henv. Uno Leirset, tlf 913 55 101 – uno.leir@online.no