Side 1 av 1

Oslo-alibiets treffdager høsten 2017

Lagt inn: 13 jul 2017, 10:32
av kjell m
Her er treffdagene for Oslo-alibiet

29. august
3. oktober
31.oktober :)
21.november
5.desember

Alle ganger er kl.19.00, sted kan vareiere, følg med på Facebook, Gammalsaabens venner.Avd,Oslo-alibiet