Side 1 av 1

Blinklys blinker ok mot venstre, men kun blinklysrele høres mot høyre, ingen blink. Dette gjelder også Hazard.

Lagt inn: 03 jun 2018, 18:27
av ove009@gmail.com
På en Sonett III fra 1973 blinker lysene flott mot venstre med lys, hazard og alt.
Mot høyre høres kun blinklysreleet, litt svakere dog, men infen blinklys.
Har fått tak i identisk nytt relee fra Ebay, infen forskjell. Noen ideer?

Re: Blinklys blinker ok mot venstre, men kun blinklysrele høres mot høyre, ingen blink. Dette gjelder også Hazard.

Lagt inn: 04 jun 2018, 06:03
av Morten S.
Jeg ville startet med å sjekke jordingspunkter. Pga glassfiberkarosseriet er det ekstra følsomt for jordingsfeil.
Kabelnett som ikke har blitt brukt på så mange år kan også irre eller få belegg på kontaktpunkter.