Side 1 av 1

Åpen dag den 9.10. på Jaren

Lagt inn: 06 okt 2016, 10:10
av Ulf Fjeldberg
Hei. Vi vil mest sannsynlig få besøk av Odd Ingebretsen ( Orio )
under åpen dag den 9.oktober på GSV lageret på Jaren. Han vil fortelle om delesituasjonen for Saab.